ZARZĄDZENIE - w sprawie procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19
(procedury i zalecenia znajdują się na dole strony w PLIKI DO POBRANIA)

*******************************************************

***UWAGA RODZICE I WYCHOWANKOWIE*** 

INFORMACJE DOT. PRZYJAZDU WYCHOWANKÓW DO BURSY GDAŃSKIEJ

 

Podczas kwaterowania wychowanków zachowane będą procedury związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  Covid-19.

W przypadku przyjazdu wychowanka po  31.08.2020 ( poniedziałek) prosimy o przekazanie informacji do pokoju wychowawców do godziny 18.00 w dniu 31.08.2020r.

Wszyscy wychowankowie zaprowiantowani są od dnia 01.09.2020 r. /naliczona płatność za wyżywienia od dnia 01.09.2020 r./.

INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW SPOZA TERYTORIUM POLSKI:

PROSIMY DOSTARCZYĆ AKTUALNE UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZONE NOTARIALNIE O WYZNACZENIU OPIEKUNA PRAWNEGO NA TERENIE POLSKI.

UWAGA!!!

Z DZIECKIEM NA TEREN BURSY BĘDZIE MÓGŁ WEJŚĆ TYLKO jeden RODZIC/OPIEKUN.

Wychowankowie zobligowani są przywieźć: maseczki, rękawiczki lateksowe, swoje powłoki na pościel, sztućce, kubek, talerzyk /nie wynosimy naczyń z kuchni/, obuwie zastępcze, worki na śmieci, środki czystości /płyn do mycia naczyń, ściereczki/.

Jeżeli ktoś przyjmuje stałe leki-  prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza oraz leki.

Prosimy aby rodzice i wychowankowie przywieźli wypełnione druki:

  • UMOWĘ PRZYJĘCIA UCZNIA DO BURSY GDAŃSKIEJ-
    w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron, z podpisami obojga rodziców

  • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NADPŁAT Z NUMEREM KONTA

  • INFORMACJE RODZICÓW O WYCHOWANKU

 

B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
tel: wychowawcy, wicedyrektor 58 520 68 52, 506 518 311
e-mail: bursa-grunwaldzka@wp.pl

• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2020 r.
• W godzinach 14.00-16.00 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci /przyjazd z rodzicem/opiekunem/.
• Młodzież kontynuująca zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 16.00-20.00.

B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
tel. 536 852 255 (sekretariat, portiernia)
tel. 58 743 63 89 (wychowawcy)
e-mail: wyzwolenia@bursa.gda.pl

• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2020 r.
• W godzinach 15.00-16.30 przyjmowani będą wychowankowie klas I. Wychowankowie klas I przyjeżdżają do budynku bursy z rodzicem/prawnym opiekunem.
• Pozostałych wychowanków zapraszamy od godziny 16.30.

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wychowawcy wew.102
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
Płatności/kasa 114, 110
e-mail: sekretariat@burg.edu.gdansk.pl

• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2020 r.
• W godzinach 14.00-17.00 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci /przyjazd z rodzicem/opiekunem/.
• Młodzież kontynuująca zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 17.00-20.00.

B4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b 80- 125 Gdańsk
tel. 577 097 470, 58 305 88 11
e-mail: kartuska@bursa.gda.pl
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245b

• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2020 r.
• Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 14.00-16.00.
• W godzinach 16.00-18.00 będą kwaterowani wychowankowie nowoprzyjęci /przyjazd z rodzicem/opiekunem/.

*******************************************************

ODBIÓR RZECZY PRZEZ WYCHOWANKÓW BURSY

Informujemy, iż w dniach 27-30 kwiecień 2020 roku będzie możliwość odbioru rzeczy osobistych wychowanków pozostawionych w pokojach Bursy według poniższego harmonogramu:

  • Piramowicza, Grunwaldzka w godzinach 9.00 – 14.00.

- 27 kwietnia (maturzyści),

- 28,29,30 kwietnia (pozostali wychowankowie)

  • Kartuska w godzinach 9.00 – 14.00.

- 27,28,29 kwietnia

  • Smoleńska w godzinach 9.00 – 14.00.

- 27,28 kwietnia

  • Wyzwolenia w godzinach 10.00-14.00

- 28 kwietnia

Uwaga !
Wychowankowie, którzy będą chcieli odebrać rzeczy powinni co najmniej jeden dzień wcześniej powiadomić o swoim przyjeździe mailem do godz. 16.00 ( z orientacyjną godziną przyjazdu ) poniższe osoby zgodnie z lokalizacją zamieszkania:

B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

e-mail: d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
e-mail: wyzwolenia@bursa.gda.pl

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl


B 4 - Bursa Gdańska ul. Smoleńska 5/ 7, 80-058 Gdańsk

e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl

B 5 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk

e-mail: d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków, rodziców oraz pracowników Bursy Gdańskiej do budynków będą wpuszczane jednorazowo 4 osoby. Osoby znajdujące się na terenie placówki muszą całkowicie podporządkować się poleceniom dyrektora, nauczyciela- wychowawcy i personelu obsługi.

Ponadto informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 374/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.03.2020 roku budynek bursy przy ul. Wyzwolenia 49 jest przewidziany do wykorzystania na cele kwarantanny zbiorowej.

Nieodebrane przez wychowanków rzeczy z poszczególnych pokoi są spakowane w worki i zabezpieczone w magazynie.

W przypadku braku możliwości odebrania rzeczy w w/w dniu informujemy, iż spakowane pozostawione rzeczy osobiste nadal zostaną zabezpieczone w magazynie.

                                                                                                                                                                                                                                                         

Z wyrazami szacunku
Dariusz Grebasz- dyrektor Bursy Gdańskiej

               

*******************************************************

Informacja dla rodziców dot. płatności (w PLIKI DO POBRANIA) na dole strony

*******************************************************

Informujemy, iż wychowankowie mieszkający w budynku bursy przy ul. Wyzwolenia 49 w dniu 06.04.2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00-14.00 mogą zabrać swoje rzeczy osobiste.
Wychowankowie, którzy w tym dniu będą chcieli odebrać rzeczy powinni wcześniej powiadomić o przyjeździe mailem do dnia 05.04.2020 r. /niedziela/ - do godz. 20.00 z orientacyjną godziną przyjazdu na adres wyzwolenia@bursa.gda.pl.
W przypadku braku możliwości odebrania rzeczy w w/w dniu informujemy, iż spakujemy pozostawione rzeczy osobiste i zabezpieczymy je w magazynie.
Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 374/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.03.2020 roku budynek bursy przy ul. Wyzwolenia 49 jest przewidziany do wykorzystania na cele kwarantanny zbiorowej.
Z poważaniem
Dariusz Grebasz – dyrektor Bursy Gdańskiej*******************************************************

Drodzy Wychowankowie, Szanowni Rodzice, Opiekunowie,

Planowany do 25 marca 2020 r. okres zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, ogłoszony Decyzją Ministra Edukacji Narodowej w dn. 11 marca 2020 r. uległ przedłużeniu.

To trudny dla nas wszystkich czas. Dlatego nasi wychowawcy pod wskazanymi adresami mailowymi w Gdańskiej Platformie Edukacyjnej gotowi są do udzielania wsparcia  zarówno wychowankom, jak i rodzicom. Zachęcamy do kontaktu w sprawach, które uznacie za istotne, w rozwiązywaniu problemów wynikających z obecnej sytuacji, do wymiany informacji o możliwych formach pomocy. Oferujemy wsparcie i pomoc w kontakcie ze szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

Życząc zdrowia i bezpieczeństwa pozostajemy z nadzieją na niedalekie ponowne spotkanie w Bursie, która oby szybko napełniła gwarą i obecnością Was wszystkich.

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Grebasz – dyrektor Bursy Gdańskiej

 

PSYCHOLODZY

ANNA ŻMUDZIŃSKA - a.zmudzinska@sp28.edu.gdansk.pl

ANETA SIELICKA – aneta.sielicka@onet.pl

Wychowawcy Bursa Piramowicza

1.

WOJCIECH BAKURA

     w.bakura@bursa.edu.gdansk.pl

2.

JOLANTA BANACH

     j.banach@bursa.edu.gdansk.pl

3.

DANUTA GŁÓWCZEWSKA

     d.glowczewska@bursa.edu.gdansk.pl

4.

EWA KLEWCOW

     e.klewcow@bursa.edu.gdansk.pl

5.

KATARZYNA KRAKOWSKA

     k.krakowska@bursa.edu.gdansk.pl

6.

MAŁGORZATA MIŁOBĘCKA-KAMIŃSKA

     m.milobecka-kaminska@bursa.edu.gdansk.pl

7.

JOLANTA OLĘDZKA

     j.oledzka@bursa.edu.gdansk.pl

8.

ADRIANA OLSZTA

     a.olszta@bursa.edu.gdansk.pl

9.

KRZYSZTOF SZOPIŃSKI

     k.szopinski@bursa.edu.gdansk.pl

10.

KRZYSZTOF ŻURAWSKI

     k.zurawski@bursa.edu.gdansk.pl

Wychowawcy Bursa Wyzwolenia

WYCHOWAWCY GRUPA I

1.

ELŻBIETA SZTUKOWSKA

     e.sztukowska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

DOROTA SŁOCKA

     d.slocka@bursa.edu.gdansk.pl

3.

PAWEŁ NADOWSKI

     p.nadowski@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY GRUPA II

1.

AGNIESZKA KACZMAREK

     a.kaczmarek@bursa.edu.gdansk.pl

2.

EWA PAPIERNIK

     e.papiernik@ppp5.edu.gdansk.pl

3.

ANDRZEJ SZUPILUK

     a.szupiluk@zsso.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY GRUPA II

1.

MAŁGORZATA SIUDEK

     m.siudek@sp72. edu.gdansk.pl

2.

PATRYK NAWOJSKI

     p.nawojski@bursa.edu.gdansk.pl

3.

WALDEMAR KRYSIŃSKI

     k.krysinski@sps26.edu.gdansk.pl

 

Wychowawcy Bursa Grunwaldzka

1.

DOROTA DROZDOWSKA

     d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

MAGDALENA OSIŃSKA-KRUPA

     m.osinska-krupa@bursa.edu.gdansk.pl

3.

EWA GŁÓWCZEWSKA

     e.glowczewska@bursa.edu.gdansk.pl

4.

ARTUR MIERZEJEWSKI

     a.mierzejewski@bursa.edu.gdansk.pl

5.

TOMASZ MIODUSZEWSKI

     t.mioduszewski@sorw.edu.gdansk.pl

6.

NATALIA LASKOWSKA

     n.laskowaska@bursa.edu.gdansk.pl

7.

IRENA WOJCIESZAK

     i.wojcieszak@bursa.edu.gdansk.pl

 

Wychowawcy Bursa Kartuska

1.

BARBARA RUDNICKA

     barrudn70@edu.gdansk.pl

2.

LUCYNA OSIEJ

     l.osiej@sp9.edu.gdansk.pl

3.

DANIEL GRABSKI

     d.grabski@bursa.edu.gdansk.pl

4.

KRZYSZOF STOLZ

     k.stozl@bursa.edu.gdansk.pl

 

Wychowawcy Bursa Smoleńska

1.

TADEUSZ WENTLAND

     t.wentland@bursa.edu.gdansk.pl

2.

KRZYSZTOF SZOPIŃSKI

     k.szopinski@bursa.edu.gdansk.pl

3.

MAREK KAŁDUŃSKI

     m.kaldunski@bursa.edu.gdansk.pl

4.

AGNIESZKA KUBIAK

     a.kubiak@bursa.edu.gdansk.pl

5.

MARZENA TOKARSKA

     m.tokarska@bursa.edu.gdansk.pl

6.

ANNA KOSMOWSKA

     a.bednarczyk-kosmowska@bursa.edu.gdansk.pl

 
*******************************************************
Informacja dla wychowanków chcących kontynuować pobyt w Bursie Gdańskiej w roku szkolnym 2020/2021 

Wychowankom, którzy chcą kontynuować pobyt w Bursie w roku szkolnym 2020/2021, przypominamy o konieczności złożenia mailowo przez rodziców/opiekunów lub wychowanków pełnoletnich deklaracji o kontynuacji pobytu w Bursie Gdańskiej do dnia 30.04.2020 r.


Podpisane skany lub zdjęcia deklaracji należy przesłać na podane adresy mailowe zgodnie z lokalizacją zamieszkania:
 
B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
e-mail: bursa-grunwaldzka@wp.pl


B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
e-mail: wyzwolenia@bursa.gda.pl

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

e-mail: sekretariat@burg.edu.gdansk.pl


B 4 - Bursa Gdańska ul. Smoleńska 5/ 7, 80-058 Gdańsk

e-mail: bursasmolenska@wp.pl
                                             

B 5 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk
e-mail: kartuska@bursa.gda.pl
 

Deklaracje można pobrać ze strony Bursy Gdańskiej w zakładce NABÓR DO BURSY/Dokumenty i druki do pobrania.

Z poważaniem 
Dariusz Grebasz Dyrektor Bursy Gdańskiej im. I. Sendlerowej

*******************************************************

Informacja dla wychowanków Bursy Gdańskiej we wszystkich lokalizacjach

Informujemy, iż wychowankowie mieszkający w lokalizacjach: Piramowicza, Grunwaldzka, Kartuska w dniach 31.03 i 01.04 br. w godzinach 10.00-14.00 będą mogli zabrać swoje rzeczy osobiste.

Natomiast wychowankowie z budynku Wyzwolenia i Smoleńska mogą odebrać swoje rzeczy w dn. 31.03 br. w godz. 10.00-14.00

Wychowankowie, którzy w tym dniu będą chcieli odebrać rzeczy powinni wcześniej powiadomić o przyjeździe mailem do dnia 30.03.2020 r. /poniedziałek/- do godz. 15.00 /z orientacyjną godziną przyjazdu/, poniższe osoby zgodnie z lokalizacją zamieszkania:

B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

e-mail: d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl


B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
e-mail: wyzwolenia@bursa.gda.pl

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl


B 4 - Bursa Gdańska ul. Smoleńska 5/ 7, 80-058 Gdańsk

e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl

B 5 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk

d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków, rodziców oraz pracowników Bursy Gdańskiej w dniach 31.03 i 01.04 br. do budynku będą wpuszczane osoby tylko pojedynczo. Osoby znajdujące się na terenie placówki muszą całkowicie podporządkować się poleceniom dyrektora, nauczyciela- wychowawcy i personelu obsługi.

Jednocześnie ufamy, że przyjazd Państwa do naszej placówki będzie podyktowany rzeczywistą koniecznością, a stan zdrowia nie będzie budził żadnych zastrzeżeń.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności, ale kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie nas Wszystkich.Z wyrazami szacunku

Dariusz Grebasz- dyrektor Bursy Gdańskiej

*******************************************************PILNE

INFORMACJA DLA WYCHOWANKÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓWW związku z wprowadzonymi przez Prezesa Rady Ministrów RP w dniu 24.03.2020 r. obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń publicznych, nie będzie możliwy przyjazd w dn. 27.03.2020 r. do Bursy celem odbioru rzeczy osobistych.

O nowym terminie poinformujemy Państwa na stronie internetowej Bursy Gdańskiej.

Życzymy zdrowia i bezpieczeństwa z nadzieją na szybkie spotkanie.
Z wyrazmi szacunku

Dariusz Grebasz - dyrektor Bursy Gdańskiej*******************************************************

Informacja dla wychowanków Bursy Gdańskiej we wszystkich lokalizacjach.

Informujemy iż na czas zawieszenia pracy opiekuńczo –wychowawczej Bursy Gdańskiej czynny jest tylko sekretariat placówki przy ul. Piramowicza 1 /2 w godz. 9.00-13.00 tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wew: 101, 110,107,113.

POZOSTAŁE LOKALIZACJE BURSY DO ODWOŁANIA BĘDĄ ZAMKNIĘTE.

*******************************************************

Informujemy, iż w dniu 27-03-2020 r. /piątek/ w godzinach 10.00-15.00 wychowankowie będą mogli zabrać swoje rzeczy osobiste.

W trosce o bezpieczeństwo naszych wychowanków, rodziców oraz pracowników Bursy Gdańskiej w dniu 27.03.2020 r. jednorazowo do budynku mogą wejść tylko 3 (osoby nie zamieszkałe w tym samym pokoju). Osoby znajdujące się na terenie placówki muszą całkowicie podporządkować się poleceniom nauczyciela- wychowawcy i personelu obsługi.

Jednocześnie ufamy, że przyjazd Państwa do naszej placówki będzie podyktowany rzeczywistą koniecznością,  a stan zdrowia nie będzie budził żadnych zastrzeżeń.

Przepraszamy Państwa za wszelkie niedogodności, ale kierujemy się przede wszystkim troską o zdrowie nas Wszystkich.

Wychowankowie, którzy w tym dniu będą chcieli odebrać rzeczy powinni wcześniej powiadomić o przyjeździe mailem do dnia 26-03-2020 –czwartek- do godz. 15.00 /z orientacyjną godziną przyjazdu/, poniższe osoby zgodnie z lokalizacją zamieszkania:

B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

e-mail: d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
e-mail: wyzwolenia@bursa.gda.pl

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl


B 4 - Bursa Gdańska ul. Smoleńska 5/ 7, 80-058 Gdańsk

e-mail: m.ryminska@bursa.edu.gdansk.pl

B 5 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk

d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl*********************************

 

Terminy spotkań w sprawie Gdańskiej Karty Mieszkańca (w PLIKI DO POBRANIA)***********************************Informacja dot. darmowych przejazdów dla wychowanków Bursy Gdańskiej od stycznia 2020 roku (w PLIKI DO POBRANIA)***********************************Informuję iż od dnia 08.11.2019 r. wychowankowie mieszkający w Bursie Gdańskiej przy ul. Kartuskiej 245 będą mogli zostawać na weekendy w w/w lokalizacji.

Dyrektor Bursy Gdańskiej

Dariusz Grebasz