Deklaracja dostępności Bursy Gdańskiej im. Ireny Sendlerowej

Bursa Gdańska im. Ireny Sendlerowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Artur Mierzejewski (dyrektor): sekretariat@burg.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 346 02 99, 58 301 36 64

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Bursy Gdańskiej przy ul. Grunwaldzkiej 244


Dojazd
Obiekt jest położony na granicy Wrzeszcza i Oliwy, niedaleko głównej arterii Trójmiasta łączącej Gdańsk, Sopot i Gdynie. Dojazd do Wrzeszcza, Oliwy, Gd – Głównego tramwajami nr: 6, 9, 11, 12 z przystanku Strzyża (ok. 200 m) lub autobusami 122, 199 od strony Alei Grunwaldzkiej. Tuż przy budynku przebiega trasa kolejki PKM (przystanek od strony Wita Stwosza – Strzyża PKM).

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl lub www.skm.pkp.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Grunwaldzkiej 244
Przed wejściem do budynku znajduję się bezpłatny parking. Budynek ma trzy kondygnacje (segment A i segment B), został wybudowany w 1997 r. Jest przystosowany do osób niepełnosprawnych – dogodny podjazd do wejścia głównego, winda na terenie obiektu ułatwia poruszanie się po budynku. Na parterze przy wejściu głównym znajduje się recepcja. Dwa wejścia do budynku nie są wyposażone w drzwi otwierane automatycznie.


Budynek Bursy Gdańskiej przy ul. Kartuskiej 245b


Dojazd
Obiekt położony jest w dogodnym miejscu, w dzielnicy Gdańsk-Siedlce ok. 4km od Starówki (15min. – czas przejazdu komunikacją miejską lub własnym transportem). Dojazd autobusem do i z Dworca Głównego PKP nr: 167, 168 (przystanek Zielony Stok znajduje się w odległości ok. 100 m) lub tramwajami nr: 10, 12 z pętli Siedlce (ok. 500 m). W kierunku Gdańska- Wrzeszcza można dojechać z przystanku Emaus autobusami nr: 115, 162, 227, 262.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Opis ogólny budynku przy ul. Kartuskiej 245b
Przed wejściem do obiektu znajduję się bezpłatny parking. Budynek ma tylko główne wejście od strony boiska. Wejście jest tradycyjne bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w obiekcie brak windy. Na parterze przy wejściu znajduje się recepcja. Budynek jest 3-kondygnacyjny (parter, I i II piętro oraz tzw. wieżyczka) oraz nieużytkowe poddasze. Wyjścia ewakuacyjne znajdują się przy wejściu głównym oraz z boku budynku wyposażone w automatycznie otwierane drzwi.


Siedziba przy ul. Piramowicza 1/2


Dojazd
Do siedziby Bursy Gdańskiej im. I. Sendlerowej przy ul. Piramowicza 1/2 można dojechać liniami tramwajowymi - jadące z kierunku Oliwa /Wrzeszcz to linie 5, 6, 9, 11, 12, jadące z centrum Gdańska to 2, 3, 6, 9, 11, 12 - należy wysiąść na przystanku Politechnika lub Opera Bałtycka. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 100 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Politechnika. Odległość od stacji wynosi około 250 metrów.

Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl

Brak miejsc parkingowych.

Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.

Opis ogólny budynku przy ul. Piramowicza 1/2
Do budynku prowadzi jedno wejście główne od strony ul. Piramowicza, z kilkoma schodkami, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Na parterze, przy wejściu głównym znajduje się portiernia. Na I piętrze znajduje się sekretariat, gabinet Dyrektora Bursy Gdańskiej, wicedyrektora oraz pokój wychowawców.


Bursa Gdańska przy ul. Wyzwolenia 49


Dojazd
Do budynku Bursy Gdańskiej przy ul. Wyzwolenia 49 można dojechać liniami tramwajowymi nr 10,7 – przystanek Marynarki Polskiej oraz linią nr 5 – przystanek Na Zaspę lub Plac Wolności. Możliwy jest też dojazd liniami autobusowymi nr 148 przystanek Plac Wolności lub Wyzwolenia oraz linią nr 283 przystanek Marynarki Polskiej lub Plac Wolności. Odległość do najbliższego przystanku tramwajowego jak i przystanku autobusowego wynosi około 230 metrów.

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl

Opis ogólny budynku przy ul. Wyzwolenia 49
Przed wejściem do budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo. Parking przed budynkiem jest bezpłatny. Budynek nie jest wyposażony w drzwi automatycznie otwierane. Wejście do budynku jest z poziomu terenu. Na parterze budynku znajduje się portiernia oraz sekretariat. W budynku znajduje się winda.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia