Dyrektor – Dariusz Grebasz

B 3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)

Wicedyrektor – Dorota Drozdowska

B 1 - Bursa Gdańska
ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk

tel. 506 518 311
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grunwaldzkiej 244

Wicedyrektor – Małgorzata Rymińska

B 3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
Dyrektor Bursy Gdańskiej Dariusz Grebasz - przyjmuje:

Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk


Wicedyrektor Dorota Drozdowska - sprawuje nadzór nad:

B 1 - Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

B 4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 GdańskWicedyrektor Małgorzata Rymińska - sprawuje nadzór nad:

B 3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 GdańskDorota Słocka - sprawuje nadzór nad:

B 2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 GdańskPSYCHOLODZY

1. Olga Kwiatkowska /Kartuska, Grunwaldzka/        

     o.kwiatkowska@bursa.edu.gdansk.pl

2. Anna Żmudzińska /Piramowicza, Wyzwolenia      a.zmudzinska@bursa.edu.gdansk.pl

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Piramowicza 1/2)

1.

Wojciech Bakura

     w.bakura@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Jolanta Banach

     j.banach@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Ewa Klewcow

     e.klewcow@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Katarzyna Krakowska

     k.krakowska@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Małgorzata Miłobęcka-Kamińska

     m.milobecka-kaminska@bursa.edu.gdansk.pl

6.

Daria Młynarska

     d.mlynarska@bursa.edu.gdansk.pl

7.

Adriana Olszta

     a.olszta@bursa.edu.gdansk.pl

8.

Krzysztof Żurawski

     k.zurawski@bursa.edu.gdansk.pl

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Wyzwolenia 49)

Grupa I

1.

Patrycja Mederska

     p.mederska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Dorota Słocka

     d.slocka@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Tadeusz Wentland

     t.wentland@bursa.edu.gdansk.pl

 

Grupa II

1.

Agnieszka Kaczmarek

     a.kaczmarek@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Ewa Papiernik

     e.papiernik@ppp5.edu.gdansk.pl

3.

Andrzej Szupiluk

     a.szupiluk@zsso.edu.gdansk.pl

 

Grupa III

1.

Waldemar Krysiński

     k.krysinski@sps26.edu.gdansk.pl

2.

Tomasz Mioduszewski

     t.mioduszewski@sorw.edu.gdansk.pl

3.

Patryk Nawojski

     p.nawojski@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Grunwaldzkiej 244)

1.

Dorota Drozdowska

     d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Magdalena Osińska-Krupa

     m.osinska-krupa@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Ewa Główczewska

     e.glowczewska@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Artur Mierzejewski

     a.mierzejewski@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Wojciech Sztuczkiewicz

     w.sztuczkiewicz@bursa.edu.gdansk.pl

6.

Leszek Hałabiś

     l.halabis@bursa.edu.gdansk.pl

7.

Daniel Grabski

     d.grabski@bursa.edu.gdansk.pl

8.

Olga Kwiatkowska

     o.kwiatkowska@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Kartuskiej 245)

1.

Barbara Kowalczyk

     b.kowalczyk@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Joanna Przytarska

     j.przytarska@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Marlena Kamysz

     m.kamysz@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Daniel Grabski

     d.grabski@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Krzysztof Szopiński

     k.szopinski@bursa.edu.gdansk.pl

6. 

Marzena Tokarska

     m.tokarska@bursa.edu.gdansk.pl