Dyrektor – Artur Mierzejewski 

B 3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)

Dyrektor Bursy Gdańskiej przyjmuje osoby w sprawach skarg, wniosków i zażaleń we wtorki w godz. 13.00- 15.00, po uzgodnieniu godziny spotkania.

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00- 15.00.

Skargi, zażalenia oraz wnioski mogą być składane w formie elektronicznej na adres sekretariatu sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl,
w formie papierowej na adres 80-218 Gdańsk ul. Piramowicza 1 / 2, lub osobiście w sekretariacie Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/ 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

Wicedyrektor – Dorota Drozdowska

B 1 - Bursa Gdańska
ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk

tel. 506 518 311
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grunwaldzkiej 244

Wicedyrektor – Małgorzata Miłobęcka-Kamińska

B 3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk

tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)

Kierownik gospodarczy - Ewa Nawrocka

B 3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wew. 111, 506 004 505

Inspektor Ochrony Danych
p. Eliza Łuczkiewicz-Sztuka iod@rodo-edu.plDyrektor Bursy Gdańskiej Artur Mierzejewski  - przyjmuje:

Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk


Wicedyrektor Dorota Drozdowska - sprawuje nadzór nad:

B 1 - Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

Wicedyrektor Małgorzata Miłobęcka-Kamińska  - sprawuje nadzór nad:

B 3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

Dorota Słocka - sprawuje nadzór nad:

B 2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk

Magdalena Osińska -Krupa - sprawuje nadzór nad:

B-4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 GdańskPSYCHOLODZY

1.

Olga Kwiatkowska
/Kartuska, Grunwaldzka/


o.kwiatkowska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Anna Żmudzińska
/Wyzwolenia/


a.zmudzinska@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Piramowicza 1/2)

1.

Wojciech Bakura

w.bakura@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Jolanta Banach

j.banach@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Ewa Klewcow

e.klewcow@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Artur Mierzejewski

sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Agnieszka Kubiak

a.kubiak@bursa.edu.gdansk.pl

6.

Adrianna Kwidzyńska

a.kwidzinska@bursa.edu.gdansk.pl

7.

Małgorzata
Miłobęcka-Kamińska


m.milobeckakaminska@bursa.edu.gdansk.pl

8.

Justyna Malawska

j.malawska@bursa.edu.gdansk.pl

9.

Krzysztof Żurawski

k.zurawski@bursa.edu.gdansk.pl

10.

Daria Młynarska

d.mlynarska@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Wyzwolenia 49)

1.

Dorota Słocka

d.slocka@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Patrycja Mederska

p.mederska @bursa.edu.gdansk.pl

3.

Paweł Nadowski

p.nadowski@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Dariusz Grebasz

d.grebasz@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Agnieszka Kaczmarek

a.kaczmarek@bursa.edu.gdansk.pl

6.

Andrzej Szupiluk

a.szupiluk@zsso.edu.gdansk.pl

7.

Waldemar Krysiński

k.krysinski@sps26.edu.gdansk.pl

8.

Patryk Nawojski              

p.nawojski@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Grunwaldzkiej 244)

1.

Dorota Drozdowska

d.drozdowska@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Marlena Kamysz

m.kamysz@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Marcin Kubiak

m.kubiak@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Lucyna Osiej

l.osiej@sp9.edu.gdansk.pl

5.

Leszek Hałabiś             

l.halabis@bursa.edu.gdansk.pl

6.

Tadeusz Wentland           

t.wentland@bursa.edu.gdansk.pl

7.

Wojciech Sztuczkiewicz     

w.sztuczkiewicz@bursa.edu.gdansk.pl

8.

Danuta Turkuła

d.turkula@bursa.edu.gdansk.pl

 

WYCHOWAWCY (Bursa Gdańska przy ul. Kartuskiej 245)

1.

Barbara Kowalczyk

b.kowalczyk@bursa.edu.gdansk.pl

2.

Joanna Przytarska

j.przytarska@bursa.edu.gdansk.pl

3.

Magdalena
Osińska-Krupa

m.osinska-krupa@bursa.edu.gdansk.pl

4.

Daniel Grabski

d.grabski@bursa.edu.gdansk.pl

5.

Krzysztof Szopiński

k.szopinski@bursa.edu.gdansk.pl