W porozumieniu z organem prowadzącym z dniem 2023-02-01 ulega zmianie stawka żywieniowa /dzienna/ na kwotę – 26 zł tj.
W związku ze znacznym wzrostem cen żywności w roku 2022 oraz po przeprowadzonej analizie kosztów przygotowania posiłków w roku 2023 wprowadzam niniejszym zarządzeniem nowy cennik wyżywienia dla wychowanków Bursy Gdańskiej, który obowiązywać będzie od 01.02.2023 r.

- śniadanie – 8 zł

- obiad – 10 zł

- kolacja - 8 zł

Wprowadzenie nowego cennika wyżywienia pozwoli zrównoważyć wzrost cen żywności z kosztami przygotowania w pełni zbilansowanego posiłku dla wychowanków Bursy.

******************************

Informacja dla rodziców dot. płatności/kontakt do prowadzącej osoby rozliczenia w poszczególnych bursach/ (w PLIKI DO POBRANIA) na dole strony.

******************************

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:

1. regularnego wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Bursie Gdańskiej za:

a/ zakwaterowanie w wysokości 100 zł./m-c

nr konta zostanie podany od X br. wychowankowi jako indywidualny nr konta 

b/ całodzienne wyżywienie obejmujące koszt surowca w wysokości 26 zł./dzień;

nr konta zostanie podany od X br. wychowankowi jako indywidualny nr konta ********************************

INFORMACJA

 

OBOWIĄZKOWO, na bieżąco należy zgłaszać mailowo do sekretariatu informację o rezygnacji wychowanka z podaniem dnia opuszczenia Bursy Gdańskiej. Każdy dzień nie zgłoszenia rezygnacji będzie traktowany jako pełnopłatny dzień pobytu.