Informacja dla rodziców dot. płatności/kontakt do prowadzącej osoby rozliczenia w poszczególnych bursach/ (w PLIKI DO POBRANIA) na dole strony.

******************************

 

W porozumieniu z organem prowadzącym  z dniem 2020-09-01 ulega zmianie stawka żywieniowa /dzienna/ na kwotę – 21 zł tj.

Śniadanie – 7 zł

Obiad – 8 zł

Kolacja – 6 złRodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do:

1. regularnego wnoszenia opłaty za pobyt dziecka w Bursie Gdańskiej za:

a/ zakwaterowanie w wysokości 100 zł./m-c

nr konta zostanie podany od X br. wychowankowi jako indywidualny nr konta 

b/ całodzienne wyżywienie obejmujące koszt surowca w wysokości 21 zł./dzień;

nr konta zostanie podany od X br. wychowankowi jako indywidualny nr konta ********************************

INFORMACJA

 

Z dniem 01.09.2019 r.  OBOWIĄZKOWO, na bieżąco należy zgłaszać mailowo do sekretariatu informację o rezygnacji wychowanka z podaniem dnia opuszczenia Bursy Gdańskiej. Każdy dzień nie zgłoszenia rezygnacji będzie traktowany jako pełnopłatny dzień pobytu.