Bursa Gdańska mieści się w 4 budynkach:

 

        Budynek Bursy Gdańskiej przy ul. Grzegorza Piramowicza 1/2 w Gdańsku mieści się w historycznym zespole budynków Szkół Okrętowych Conradinum. Nazwa wywodzi się od nazwiska fundatora Karola Fryderyka von Conradiego, właściciela w II połowie XIX w. podgdańskich wsi: Jankowa, Bąkowa, Gołębiewa, Mokrego Dworu, Dziewięciu Włók. Von Conradi, nie posiadał dzieci. Cały swój majątek pozostawił szkole-wyższemu zakładowi naukowemu. Ofiarował fundacji prowadzącej szkołę 200 000 talarów w gotówce, 84 000 talarów w papierach wartościowych, 6 kamienic i spichlerzy w Gdańsku oraz wspomniane bogate wioski. Szkoła (gimnazjum) została otwarta w Jankowie, w 1801 r., trzy lata po śmierci von Conradiego. Spadkobierca zastrzegł, że „wychowankowie w stroju będą posiadali znak wyróżniający fundatora”. Dlatego do chwili obecnej uczniowie noszą mundurki. Uczniowie z ubogich rodzin korzystali z nauki bezpłatnie, a niektórzy otrzymywali stypendia.

      Pod koniec XIX w. zaczęto realizować pomysł przeniesienia szkoły do Gdańska. Jesienią 1898 r. rozpoczęto budowę przy dzisiejszej ul. Piramowicza w Gdańsku nowej siedziby Conradinum (szkoły, internatu, sali gimnastycznej, budynku sanitarnego, rozległego ogrodu). Uroczyste otwarcie gdańskiej siedziby nastąpiło 17 października 1900 r. Odtąd zespół budynków zbudowany w stylu neorenesansu holendersko-gdańskiego mógł przyjąć około 500 uczniów gimnazjum (6 klas) i od lat trzydziestych progimnazjum (9 klas), kończącego się maturą. Przeniesienie szkoły z Jankowa do Wrzeszcza nie zmieniło zasad szkoły. Nadal przyjmowano młodzież męską, nie pytano o wyznanie, czy pochodzenie. Liczyły się wyniki w nauczaniu oraz zachowanie.

      W lipcu 1945 r. powołano do życia Państwowe Liceum Budownictwa Okrętowego, w czerwcu 1991 r. otwarto XVIII Liceum Ogólnokształcącego, a w roku 1995 r. rozpoczęło działalność Liceum Techniczne. W 2005 r. internat Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących Conradinum został włączony do Bursy Gdańskiej.

W budynku znajduje się:

 • kuchnia dla wychowanków,
 • pralki i suszarnia,
 • sala TV,
 • bilard,
 • sala komputerowa,
 • stołówka.

        Drugi budynek Bursy Gdańskiej mieści się w Nowym Porcie przy ul. Wyzwolenia 49 oddano , po przebudowie - 1 września 2017 roku trzeci budynek Bursy Gdańskiej, pełniący wcześniej funkcję hotelu robotniczego.

        Ulica Wyzwolenia, przy której znajduje się budynek Bursy Gdańskiej, powstała na początku XX w. Spis z 1936 r. wskazywał na istnienie na tym obszarze 93 zabudowań.

        Nowy Port to jedna z najstarszych dzielnic Gdańska. Nieodłącznie związany z morzem, był świadkiem historii miasta, Polski oraz Europy. To tutaj król pruski nakazał wybudowanie portu, który zagroziłby bogatemu Gdańskowi, tutaj przebiegał ważny na Bałtyku szlak komunikacyjny i handlowy.

        Początki Nowego Portu sięgają XVIII wieku. Ówczesna nazwa rozwijającej się w tym miejscu osady rybackiej, Neufahrwasser (dosł. z niem. „nowy tor wodny”), pochodzi od określenia dzisiejszego Kanału Portowego. Pod zaborem pruskim rozwijały się tu funkcje portowe i przemysłowe, stanowiąc konkurencję dla gdańskiego „starego” portu nad Motławą. Ostatecznie obszar włączono w granice administracyjne miasta w 1817 roku. W XIX wieku Nowy Port stał się głównym ośrodkiem portu gdańskiego (oficjalnie został włączony do Gdańska w 1814 roku). Do wybuchu II wojny światowej liczba ludności sukcesywnie wzrastała, ze szczególnym natężeniem przypadającym na pierwszą dekadę XX wieku - w miejsce parterowych domków rybackich pojawiały się kamienice, z których wiele zostało wyposażonych w wartościowe detale architektoniczne. Po roku 1945 ze względu na relatywnie niski stopień zniszczeń wojennych w nowoporckich mieszkaniach opuszczonych przez ewakuowaną ludność niemiecką osiedlali się Polacy. Lata 60. i 70. ubiegłego stulecia były dla dzielnicy okresem wysokich nakładów inwestycyjnych, powstały wówczas między innymi takie obiekty jak monumentalny budynek Morskiego Domu Kultury mieszczący salę kinową oraz falowiec i wieżowce z wielkiej płyty.

       Nowy Port był objęty realizowanym w latach 2009-2015 pierwszym etapem rewitalizacji. Przebudowano wówczas znajdujący się w sercu dzielnicy plac ks. Gustkowicza. Powstała fontanna, scena plenerowa, plac zabaw, miejsca parkingowe, została zrekultywowana zieleń. Wyremontowano też budynek dawnej łaźni, w którym powstało CSW Łaźnia 2 – Centrum Edukacji Artystycznej. Utworzono w nim bibliotekę, kino, salę wystawową, pracownie. W 2012 r. rozpoczął działalność Dom Sąsiedzki, mieszczący się na parterze budynku Bursy Gdańskiej.

      Na terenie Nowego Portu znajdują się dwie szkoły ponadgimnazjalne: IV Liceum Ogólnokształcące i Zespół Szkół Morskich. W pobliżu znajduje się również Zespół Szkół Energetycznych.

W budynku znajduje się:

 • kuchnia dla wychowanków,
 • pralnia z suszarnią,
 • sala TV,
 • sala nauki,
 • kuchnia cateringowa,
 • jadalnia.

Wychowankowie mieszkają w pokojach 2, 3 i 4 osobowych z łazienkami.

BUDYNKI