Zgłaszanie naruszeń

LINK, ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREGO ODBYWA SIĘ PROCEDURA ZGŁASZANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ SYGNALISTÓW.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty (na dole strony w PLIKI DO POBRANIA)Dyrektor Bursy Gdańskiej: Dariusz Grebasz

Wicedyrektor: Dorota Drozdowska

Wicedyrektor: Małgorzata RymińskaDyrektor Bursy Gdańskiej Dariusz Grebasz - przyjmuje:

Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

Dyrektor Bursy Gdańskiej przyjmuje osoby w sprawach skarg, wniosków i zażaleń we wtorki w godz. 13.00- 15.00, po uzgodnieniu godziny spotkania.

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00- 15.00.

Skargi, zażalenia oraz wnioski mogą być składane w formie elektronicznej na adres sekretariatu sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl,
w formie papierowej na adres 80-218 Gdańsk ul. Piramowicza 1 / 2, lub osobiście w sekretariacie Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/ 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).


Wicedyrektor Dorota Drozdowska - sprawuje nadzór nad:

B 1 - Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

B-4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 GdańskWicedyrektor Małgorzata Rymińska - sprawuje nadzór nad:

B 3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

Dorota Słocka - sprawuje nadzór nad:

B 2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 GdańskB1 - Bursa Gdańska
ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grunwaldzkiej 244


tel. 506 518 311
e-mail: grunwaldzka@bursa.edu.gdansk.pl

B2 - Bursa Gdańska
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel. 536 852 255 (sekretariat, portiernia)
tel. 58 743 63 89 (wychowawcy)
e-mail: wyzwolenia@bursa.edu.gdansk.pl

B3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99 (płatności/kasa wew. 107, 114), 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
tel. 510 409 298 (intendentka)
e-mail: sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl

B4 - Bursa Gdańska
ul. Kartuska 245 b
80-125 Gdańsk
tel. 58 305 88 11
e-mail: kartuska@bursa.edu.gdansk.pl
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245b