Zgłaszanie naruszeń

LINK, ZA POŚREDNICTWEM, KTÓREGO ODBYWA SIĘ PROCEDURA ZGŁASZANIA ZGŁOSZEŃ PRZEZ SYGNALISTÓW.

Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych sygnalisty (na dole strony w PLIKI DO POBRANIA)Dyrektor Bursy Gdańskiej: Artur Mierzejewski 

Wicedyrektor: Dorota Drozdowska

Wicedyrektor: Małgorzata Miłobęcka-KamińskaDyrektor Bursy Gdańskiej Artur Mierzejewski  - przyjmuje:

Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

Dyrektor Bursy Gdańskiej przyjmuje osoby w sprawach skarg, wniosków i zażaleń we wtorki w godz. 13.00- 15.00, po uzgodnieniu godziny spotkania.

Godziny pracy sekretariatu: poniedziałek – piątek w godzinach 8.00- 15.00.

Skargi, zażalenia oraz wnioski mogą być składane w formie elektronicznej na adres sekretariatu sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl,
w formie papierowej na adres 80-218 Gdańsk ul. Piramowicza 1 / 2, lub osobiście w sekretariacie Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 1/ 2
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00.

Na podstawie art. 68 ust. 1 i ust. 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4),
Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).


Wicedyrektor Dorota Drozdowska - sprawuje nadzór nad:

B 1 - Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

Wicedyrektor Małgorzata Miłobęcka-Kamińska - sprawuje nadzór nad:

B 3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk

Dorota Słocka - sprawuje nadzór nad:

B 2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk

Magdalena Osińska - Krupa - sprawuje nadzór nad:

B-4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 GdańskB1 - Bursa Gdańska
ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Grunwaldzkiej 244


tel. 506 518 311
e-mail: grunwaldzka@bursa.edu.gdansk.pl

B2 - Bursa Gdańska
ul. Wyzwolenia 49
80-537 Gdańsk
tel. 536 852 255 (sekretariat, portiernia)
tel. 58 743 63 89 (wychowawcy)
e-mail: wyzwolenia@bursa.edu.gdansk.pl

B3 - Bursa Gdańska
ul. Piramowicza 1/2
80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99 (płatności/kasa wew. 107, 114), 58 301 36 64 (wychowawcy wew. 102, sekretariat wew. 101)
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
tel. 510 409 298 (intendentka)
Kierownik gospodarczy tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wew. 111, 506 004 505
e-mail: sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl

B4 - Bursa Gdańska
ul. Kartuska 245 b
80-125 Gdańsk
tel. 58 305 88 11
e-mail: kartuska@bursa.edu.gdansk.pl
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245b