Informujemy, iż kwaterowanie wychowanków do Bursy Gdańskiej będzie przebiegało wg następującego harmonogramu dla poszczególnych lokalizacji:

B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk

tel: 506 518 311
e-mail: grunwaldzka@bursa.edu.gdansk.pl

Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

przy ul. Grunwaldzkiej 244

 • Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 03.09.2023 r.. (niedziela)
 • W godzinach 14.30-15.30 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
 • Godz. 15.30 spotkanie z rodzicami nowych wychowanków.
 • Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 16.30-20.00.
 • W przypadku planowanego przyjazdu wychowanka po 03.09.2023 r. prosimy o przekazanie tej informacji do sekretariatu Bursy Gdańskiej - e- mail - sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 346 02 99, 58 301 36 64 do godziny 12.00 dnia 01.09.2023 r. podając imię i nazwisko dziecka, lokalizację zakwaterowania oraz datę i godzinę przyjazdu do bursy. Wszyscy wychowankowie zaprowiantowani są od śniadania dnia 04 września i brak  informacji o nieobecności spowoduje naliczenie płatności.
 • Informację o nieobecności wychowanka 3 września ( jeśli nie została podana wcześniej) należy przekazać tego dnia telefonicznie do pokoju wychowawców (od godz. 14.30).

B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
tel. 536 852 255 (sekretariat, portiernia)
tel. 58 743 63 89 (wychowawcy).   

e-mail: wyzwolenia@bursa.edu.gdansk.pl

 • Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 03.09.2023 r.. (niedziela) od godz.:15.00
 • W godzinach 14.00-15.00 przyjmowani będą wychowankowie klas I.
 • Wychowankowie klas I przyjeżdżają do budynku bursy z rodzicem/prawnym opiekunem.
 • Pozostałych wychowanków zapraszamy od godziny 15.00-20.00.
 • W przypadku planowanego przyjazdu wychowanka po 03.09.2023 r. prosimy o przekazanie tej informacji do sekretariatu Bursy Gdańskiej - e- mail - sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 346 02 99, 58 301 36 64 do godziny 12.00 dnia 01.09.2023 r. podając imię i nazwisko dziecka, lokalizację zakwaterowania oraz datę i godzinę przyjazdu do bursy. Wszyscy wychowankowie zaprowiantowani są od śniadania dnia 04 września i brak  informacji o nieobecności spowoduje naliczenie płatności.
 • Informację o nieobecności wychowanka 3 września ( jeśli nie została podana wcześniej) należy przekazać tego dnia telefonicznie do pokoju wychowawców (od godz. 14.30).

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wychowawcy wew.102
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
e-mail: sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl

 • Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 03.09.2023 r.. (niedziela)
 • W godzinach 15.00-17.00 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
 • Godz. 17.00 spotkanie z rodzicami nowych wychowanków.
 • Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 17.00-20.00.
 • W przypadku planowanego przyjazdu wychowanka po 03.09.2023 r. prosimy o przekazanie tej informacji do sekretariatu Bursy Gdańskiej - e- mail - sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 346 02 99, 58 301 36 64 do godziny 12.00 dnia 01.09.2023 r. podając imię i nazwisko dziecka, lokalizację zakwaterowania oraz datę i godzinę przyjazdu do bursy. Wszyscy wychowankowie zaprowiantowani są od śniadania dnia 04 września i brak  informacji o nieobecności spowoduje naliczenie płatności.
 • Informację o nieobecności wychowanka 3 września ( jeśli nie została podana wcześniej) należy przekazać tego dnia telefonicznie do pokoju wychowawców (od godz. 15.00).

B 4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk

tel. 58 305 88 11

e-mail: kartuska@bursa.edu.gdansk.pl

Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245b

 • Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 03.09.2023 r.. (niedziela)
 • W godzinach 14.30-17.00 będą kwaterowani wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
 • Godz. 17.00 spotkanie z rodzicami nowych wychowanków.
 • Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 16.00-20.00.
 • W przypadku planowanego przyjazdu wychowanka po 03.09.2023 r. prosimy o przekazanie tej informacji do sekretariatu Bursy Gdańskiej - e- mail - sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl lub telefonicznie 58 346 02 99, 58 301 36 64 do godziny 12.00 dnia 01.09.2023 r. podając imię i nazwisko dziecka, lokalizację zakwaterowania oraz datę i godzinę przyjazdu do bursy. Wszyscy wychowankowie zaprowiantowani są od śniadania dnia 04 września i brak  informacji o nieobecności spowoduje naliczenie płatności.
 • Informację o nieobecności wychowanka 3 września ( jeśli nie została podana wcześniej) należy przekazać tego dnia telefonicznie do pokoju wychowawców (od godz. 14.30).

 1. Wychowankowie kwaterowani po raz pierwszy mogą być przyjęci wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Wyżywienie w bursie zaplanowane jest od śniadania dnia 04.09.2023 r..
 3. Rodzice wychowanków obcokrajowców, którzy nie będą przebywać na terytorium Polski zobowiązani są dostarczyć:

- dokumenty potwierdzające objęcie opieką prawną dziecka (notarialnie lub sądownie) przez osobę stale przebywającą na terenie Polski (przetłumaczone na język polski),

- aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Opiekunowie wychowanków obcokrajowców ustanowieni notarialnie nie są upoważnieni do podpisywania dokumentów.

 

 1. Wychowankowie w dniu zakwaterowania powinni przywieźć: pościel (powłoki na kołdrę, poduszkę, prześcieradło), sztućce, kubek, talerzyk oraz  środki czystości.

Na wyposażeniu w pokoju są kołdry, poduszki, koce, ale można przywieźć własne.

 1. Jeżeli wychowanek przyjmuje stałe leki, to prosimy o dostarczenie informacji o tych lekach i sposobie ich dawkowania.

 

Prosimy, żeby wychowankowie nie przywozili urządzeń elektrycznych takich jak: czajniki, grzałki, żelazka, tostery, opiekacze  itp., z wyłączeniem drobnego sprzętu elektrycznego służącego osobistej higienie (np. maszynki do golenia, suszarki). Posiadanie i używanie w pokojach mieszkalnych w/w sprzętu ze względów bezpieczeństwa pożarowego jest zabronione.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy, aby rodzice /opiekunowie w dniu przyjazdu do bursy przywieźli wypełnione i podpisane następujące druki:

 1. Oświadczenie dotyczące numeru konta.
 2. Informacje rodziców / opiekunów prawnych o wychowanku.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO
 4. Oświadczenia i zgody rodziców/ opiekunów prawnych.
 5. Umowa w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron, z podpisami obojga rodziców.

Prosimy rodziców oraz wychowanków o zapoznanie się ze Statutem i Regulaminem Bursy Gdańskiej, w/w dokumenty znajdują się na naszej stronie - zakładka - O nas – Dokumenty.