Informujemy, iż kwaterowanie wychowanków do Bursy Gdańskiej będzie przebiegało wg następującego harmonogramu dla poszczególnych lokalizacji:


B 1 – Bursa Gdańska ul. Grunwaldzka 244, 80-314 Gdańsk
tel: 506 518 311
e-mail: grunwaldzka@bursa.edu.gdansk.pl
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
przy ul. Grunwaldzkiej 244
• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2022 r.
• W godzinach 14.00-16.00 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
• Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 16.00-20.00.
• Godz. 16.00 spotkanie z rodzicami nowych wychowanków.

B2 - Bursa Gdańska ul. Wyzwolenia 49, 80-537 Gdańsk
tel. 536 852 255 (sekretariat, portiernia)
tel. 58 743 63 89 (wychowawcy).
e-mail: wyzwolenia@bursa.edu.gdansk.pl
• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2022 r.
• W godzinach 15.00-17.00 będą kwaterowani wychowankowie klas I.
• Wychowankowie klas I przyjeżdżają do budynku bursy - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
• Pozostałych wychowanków zapraszamy od godziny 16.00-20.00.

B3 - Bursa Gdańska ul. Piramowicza 1/2, 80-218 Gdańsk
tel. 58 346 02 99, 58 301 36 64 wychowawcy wew.102
tel. 506 352 770 (wychowawcy)
e-mail: sekretariat@bursa.edu.gdansk.pl
• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2022 r.
• W godzinach 15.00-17.00 będą kwaterowani wyłącznie wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
• Młodzież kontynuująca zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 17.00-20.00.

B 4 - Bursa Gdańska ul. Kartuska 245 b, 80-125 Gdańsk
tel. 58 305 88 11
e-mail: kartuska@bursa.edu.gdansk.pl
Placówka mieści się w budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Kartuskiej 245b
• Przyjazd wychowanków do bursy zaczyna się w dniu 31.08.2022 r.
• Młodzież kontynuującą zamieszkanie w bursie zapraszamy w godz. 14.00-20.00.
• W godzinach 15.00-17.00 będą kwaterowani wychowankowie nowoprzyjęci - przyjazd z rodzicem/prawnym opiekunem.
• Godz. 17.30 spotkanie z rodzicami nowych wychowanków.


Jeżeli ktoś przyjmuje stałe leki- prosimy o dostarczenie zaświadczenia od lekarza oraz leki.
W przypadku przyjazdu wychowanka po 31.08.2022 r. prosimy o przekazanie informacji- imię i nazwisko dziecka Bursa ulica……………..do godziny 14.00 dnia 30.08.2022 r. na mail - sekretariat@burg.edu.gdansk.pl
Wyżywienie w bursach zaplanowane jest od śniadania od dnia 01.09.2022 r.
W przeciwnym razie koszty za wyżywienie i zakwaterowanie będą naliczane od 01.09.2022 r.
Wychowankowie kwaterowani po raz pierwszy będą przyjęci wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego.
Ponadto rodzice/ opiekunowie wychowanków spoza terytorium Polski zobowiązani są dostarczyć:
- aktualne ubezpieczenie zdrowotne
- potwierdzenie objęcia opieką prawną /notarialnie lub sądownie/ przez osobę stale przebywającą na terenie Polski przetłumaczenie na język polski.
Wychowankowie zobligowani są przywieźć: swoje powłoki na kołdrę, poduszkę oraz prześcieradło, sztućce, kubek, talerzyk, obuwie zastępcze, środki czystości.
Prosimy aby rodzice / opiekunowie w dniu przyjazdu do bursy przywieźli wypełnione druki:
1) Oświadczenie dotyczące numeru konta.
2) Informacje rodziców / opiekunów prawnych o wychowanku.
3) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - RODO
4) Oświadczenia i zgody rodziców/ opiekunów prawnych.
5) Oświadczenia pełnoletniego wychowanka
6) Umowa w 2 egzemplarzach dla każdej ze stron, z podpisami obojga rodziców.
7) Zgłoszenie pobytu czasowego