8 listopada rozstrzygnięto konkurs organizowany wspólnie przez Bursę Gdańską i trójmiejską Redakcję „Gazety Wyborczej” na najciekawszą pracę pisemną pt. „Szkoła moich marzeń, potrzeb i możliwości”.
Konkurs był nasza odpowiedzią na brak wysłuchania samych uczniów i uczennic w publicznej debacie o przyszłości polskiej edukacji. Wzięło w nim udział trzynaścioro naszych wychowanków. Prace oceniali redaktorzy „Gazety wyborczej" Trójmiasto. Jak sami stwierdzili, nie było to łatwe zadanie, ponieważ prace prezentowały wysoki poziom, zarówno co do trafności spostrzeżeń, dojrzałości opinii i ciekawej formy. Każdy konkurs ma jednak swoich laureatów. Pierwsze trzy miejsca zajęły:

1. Julia Bąk - Zespół Szkół Morskich

2. Zofia Grochulska - Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

3. Zofia Wysocka - V Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

trzy prace otrzymały wyróżnienia:

Patrycja Kołodziejczyk - III Liceum Ogólnokształcące

Anastasia Kurylo - Zespół Szkół Morskich

Sofia Opanasenko - Zespół Szkół Morskich

Nagrody i dyplomy wręczyli: redaktor naczelny Wyborczej. Trójmiasto Grzegorz Kubicki i redaktor Maciej Sandecki. Najważniejszą nagrodą jest publikacja prac laureatek w Gazecie Wyborczej.
Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim uczestnikom dziękujemy za ważny głos w debacie w dążeniu do stworzenia przyjaznej szkoły szczęśliwych uczniów.