Grudzień to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. W świąteczny nastrój wprowadziły mieszkańców budynku przy ul. Wyzwolenia dekoracje.
Pokoje wychowanków również nabrały, dzięki świątecznemu wystrojowi wyjątkowego charakteru.
Gratulacje! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.