W dniu 16.12.2021 roku do w budynku bursy przy ul. Wyzwolenia 49 odbyły się zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdańsku.
Zajęcia miały na celu przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich.
W ramach programu:
• uświadamianie konieczności przestrzegania określonych norm moralnych i prawnych,
• argumenty, które świadczą o tym, że wykroczenia i przestępstwa zasługują na szczególne potępienie,
• podstawowe przepisy ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, Kodeksu wykroczeń oraz Kodeksu karnego - szczególnie w zakresie odpowiedzialności karnej nieletnich,
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie,
• obowiązki i uprawnienia funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz innych instytucji powołanych do egzekwowania obowiązków prawnych,
• konkursy na temat znajomości przepisów prawa i uprawnień instytucji stojących na jego straży.
Zajęcia odbyły się w małych 8 osobowych grupach przy ścisłym reżimie sanitarnym zgodnie z Procedurami obowiązującymi w placówce.