Legenda głosi, że Panu Bogu po stworzeniu całego świata została resztka materiałów, takich jak góry, jeziora, rzeki i lasy, pola i łąki, rzucił to na ziemię, tworząc przepiękny krajobraz. Kraina była piękna, a opiekował się nią anioł o imieniu Kaszub, który strzeże jej do dzisiaj.
W styczniu 2021 w budynku bursy przy ul. Wyzwolenia została zaprezentowana wystawa promująca historię i sztukę Kaszub. Wystawę udostępniono na korytarzu, by wszyscy mogli nie tylko przeczytać o tym niezwykłym miejscu, ale i obejrzeć serwety i porcelanę zdobione haftem kaszubskim.