W dniach 26-28 listopada 2019 r. wychowankowie z budynku Bursy Gdańskiej przy
ul. Wyzwolenia obejrzeli wystawę „Kaszuby – modra kraina”. Zaprezentowana na niej została literatura kaszubska, folklor oraz tradycja haftu zdobiącego
tkaniny(serwetki, stroje) i naczynia.
Kaszuby to region, z którym związanych jest wielu wychowanków, ale wielu też pochodzi
z innych regionów Polski. Wystawa miała im przybliżyć sztukę najbliższych okolic Gdańska.
Dziękujemy Pani Danucie Główczewskiej za wzbogacenie wystawy
przedmiotami sztuki ludowej Kaszub.
Kaszubskie nuty (Kaszëbsczé nótë, inaczej: kaszubski Alfabet) - to tradycyjna pieśń-wyliczanka, która stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów folkloru kaszubskiego, spróbujmy zaśpiewać.......

To je krótczi, to je dłëdżi, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznaczô Kaszëba.
Òznaczô Kaszëba, basë, skrzëpczi, krótczi, dłëdżi, to kaszëbskô stolëca......