Ślubowanie nowoprzyjętych wychowanków zawsze wpisane jest
w obchody Dnia Patrona Bursy Gdańskiej, który w tym roku szkolnym odbył się 29.10.2019 roku.
Jest to święto, które wzmacnia więzi wychowanków z placówką i jej patronką Ireną Sendlerową, co podkreślił w swoim wystąpieniu Dyrektor Bursy Gdańskiej Dariusz Grebasz.
Rangę uroczystości, podkreśliła także część artystyczna
w wykonaniu wychowanków naszej bursy. Przedstawienie „Dzieci z getta” przygotowane zostało przez wychowawczynię Magdę Osińską oraz panią Marinę Rusakovą, a nawiązywało do czasów okupacji i biografii Patronki Bursy Gdańskiej.