Cyprian Kamil Norwid

"Opłatek" 

Jest w naszym kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 

Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 

Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 

Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,

a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i nieba.W dniu 18.12.2020 roku zasiedliśmy do naszej bursowej, wigilijnej kolacji.
Pieśni zacne przygotowaliśmy, kolędy wspólnie śpiewaliśmy, opłatkiem się dzieliliśmy i razem biesiadowaliśmy oraz wspólne słowa otuchy sobie przekazywaliśmy. Nasza Wigilia obfitowała, jak co roku w prezentów moc, które rozdawał Kochany Bursowy Mikołaj, zaś radość i śmiech towarzyszył wszystkim zaproszonym gościom, wychowawcom i wychowankom.
Następna wigilia za rok. Czekamy z utęsknieniem