W dniu 6.12.2018 r. naszych podopiecznych odwiedził św. Mikołaj z upominkami - słodkościami i uśmiechem. W zamian młodzież odwdzięczała się wesołym wierszykiem, ładną piosenką a czasami i mocnym uściskiem z sympatycznym Mikołajem. Taka tradycja daje młodzieży zarówno dużo radości, jak i uczy podtrzymywania tradycji bycia życzliwym i pomocnym dla innych.
Dziękujemy Święty Mikołaju