W Bursie Gdańskiej przy ul. Piramowicza z inicjatywy wychowawczyni p. Katarzyny w ramach szerzenia wolontariatu powstał 18.10.2018 r. „Klub Miłośników Braci Mniejszych”. Do pracy w klubie włączyli się wychowankowie, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. Wychowanka Marysia z grupy V przygotowała plakat zachęcający do zbiórki żywności, ciepłych koców, ręczników i zabawek dla naszych milusińskich. W Mikołajki 06.12.2018 r. dary przekazane zostały do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „ Promyk” w Gdańsku.

Dziękujemy wszystkim wychowankom i wychowawcom, za włączenie się do akcji.
Bez Was nie byłoby co zawozić.