Tradycyjne przedświąteczne spotkanie, przy pięknie zastawionych stołach, odbyło się 14 grudnia. Składaliśmy sobie życzenia i cieszyliśmy się atmosferą pełną życzliwości. Zaproszeni goście zajęli honorowe miejsca. Były też dary. Wychowankowie otrzymali zestaw gier planszowych oraz zbiór opracowań i repetytoriów do nauki. Panie dyrektorki musiały „wykupić” swoje dary wierszem lub piosenką.