W dniu 21 września 2017 r. odbyła się w bursie przy ul. Piramowicza uroczystość Otrzęsin klas pierwszych. Impreza miała wymiar integracyjny dla młodzieży ukraińskiej i polskiej. Prowadzące dziewczęta ze starszych roczników przedstawiły pierwszakom poradnik - prezentację „MUST SEE IN GDAŃSK”. Młodzież z Ukrainy przedstawiła prezentację na temat najciekawszych miejsc, zwyczajów i tradycji w swojej ojczyźnie. Wspólnej zabawie nie było końca.