Alicja Glajch i Agata Czajka - z bursy przy ul. Podwale Staromiejskie - przez kilka miesięcy pracowały jako wolontariuszki Europejskiego Centrum Solidarności przy organizacji Forum Młodych. Finał ich pracy nastąpił 28.11.2017. Ala poprowadziła całe spotkanie, a Agata jeden z paneli.