W dniu 29 listopada oraz 13 grudnia 2016 roku w ramach ogłoszenia roku szkolnego 2016/2017 Rokiem Wolontariatu odbyły się w Bursie Gdańskiej przy ul. Piramowicza warsztaty informatyczne pod hasłem „Senior w Królestwie Komputerów” adresowane do seniorów Klubu Gdańskiej Fundacji  „I Ty możesz wszystko w Gdańsku”. Podczas warsztatów wychowankowie Bursy pomagali uczestnikom nabyć umiejętności praktycznego wykorzystania nowoczesnych technik technologii informacyjnej i komunikacyjnej.