Na początku roku szkolnego Samorząd Wychowanków wspólnie z wychowawcą p. Patrykiem zorganizował akcję zbiórki potrzebnych rzeczy dla schronisk bezdomnych zwierząt. Jak co roku młodzież bardzo zaangażowała się w akcję przywożąc wiele potrzebnych rzeczy dla pokrzywdzonych przez los „zwierzaków”. Również dzięki uprzejmości dyrekcji Bursy Gdańskiej otrzymaliśmy sporą ilość koców, kołder i prześcieradeł, które były wymieniane w placówce na nowe. Łącznie zebraliśmy 10 worków rzeczy potrzebnych do wykładania legowisk dla „zwierzaków”, które przekazaliśmy schronisku „Ciapkowo” w Gdyni i schronisku w Sopocie. Młodzież za swoją pomoc otrzymała podziękowania i dyplomy. 

Chcemy wszystkim serdecznie podziękować za ich postawę i pomoc bezdomnym zwierzakom.