29 września wychowawcy z budynku przy ul. Piramowicza zorganizowali wycieczkę na Westerplatte. Młodzież miała możliwość poznania historii miejsca, w którym rozpoczął się największy konflikt zbrojny w naszej historii. Wychowankowie zwiedzili ruiny dawnej Wojskowej Składnicy Tranzytowej, cmentarz poległych obrońców Westerplatte, wartownie, ruiny koszar czy Pomnik Obrońców Wybrzeża.