W dniu 16 grudnia zgodnie z tradycją odbyła się uroczysta Wigilia dla wszystkich wychowanków, kadry pedagogicznej i pracowników. Nie zabrakło również dyrektorów i przedstawicieli szkół, do których uczęszcza nasza młodzież czy wychowawców, którzy odeszli już na emeryturę. Kolacja rozpoczęła się krótkim programem artystycznym przygotowanym przez młodzież. Wspólnie śpiewano kolędy i dzielono się opłatkiem.