Dnia 24 września 2015 r. zgodnie z tradycją odbyły się w Bursie Gdańskiej przy ul. Lastadia coroczne otrzęsiny, tym razem w stylu wojskowym.
W tym dniu starsi wychowankowie przyjmowali nowoprzyjętych mieszkańców do społeczności bursy. Wychowankowie musieli sprawnie wykonywać rozkazy oraz wykazać się dobrą znajomością pomieszczeń bursy. Pierwszą konkurencją była musztra wojskowa, nie zabrakło także konkurencji
ze śpiewem, jazdy czołgiem czy skoku ze spadochronu. Wychowankowie podczas konkurencji wykazali się dużą kreatywnością i poczuciem humoru, co sprzyjało wspaniałej zabawie. Jednym słowem wszyscy dobrze się bawiliśmy, a można to ocenić oglądając zdjęcia zamieszczone poniżej. Całość prowadzili członkowie samorządu uczniowskiego. Poprawność wykonywania przez wychowanków poszczególnych zadań oceniało generalskie jury złożone z naszych wychowawców.