W dniu 14 kwietnia 2015 r. w Bolesławowie w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się X Konkurs Prozy 
i Poezji Jana Pawła II Burs i Internatów Województwa Pomorskiego. Ta piękna uroczystość jest momentem zadumy i zatrzymania się nad słowami tak wielkiego Polaka jakim był Jan Paweł II. Młodzież miała możliwość nie tylko zaprezentowania swoich interpretacji prozy i poezji naszego papieża, ale także dać wciąż żywe świadectwo, że słowa Ojca Świętego są wciąż aktualne i trafiają do serc i uczuć młodzieży. Bursę Gdańską reprezentowały dwie wychowanki. Patrycja Stępień z budynku przy ul. Lastadia, która swoją charyzmatyczną interpretacją trafiła od razu do serc niezwykle wymagającego jury konkursu, zajmując I miejsce w kategorii Poezji i Prozy recytowanej. Drugą wychowanką była Weronika Fijał z budynku przy ul. Piramowicza, która zajęła II miejsce w kategorii test z biografii św. Jana Pawła II.