W dniach 20-21 listopada 2014 r. w Bursie Gdańskiej przy ul. Lastadia odbyło się spotkanie dyrektorów i nauczycieli 6 placówek:

Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

Powiatowej Bursy w Człuchowie

Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Bolesławowie

Internatu III LO w Gdyni

Internatu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kwidzynie

Internatu CKP w Gdańsku-Orunii

Bursy Gdańskiej


1-go dnia zorganizowano szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Przeciwdziałania dyskryminacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” oraz zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności i spacer po starówce. Następnego dnia odbyła się narada dyrektorów, którą poprowadził p. Jan Bruski. W programie uwzględniono zagadnienia ewaluacji zewnętrznej, rozwijanie zainteresowań wychowanków oraz współpracę burs i internatów naszego regionu. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas w atrakcyjny i konstruktywny sposób przyczynił się do rozwinięcia naszego warsztatu pracy z młodzieżą.