23 października 2014 r. w Bursie Gdańskiej, noszącej imię Ireny Sendlerowej odbyły się I Obchody Dnia Patrona. W auli ZSŁ zebrali się wychowankowie i kadra pedagogiczna z trzech budynków bursy, aby w I rocznicę nadania imienia oddać hołd tej wyjątkowej osobie. Historia Bursy Gdańskiej jest stosunkowo krótka, bo rozpoczęła się w 2005 roku, ale każdy z budynków, w których się mieści ma bogatą i ciekawą historię. Młodzież obejrzała film, który im o tym opowiedział oraz drodze prowadzącej do nadania imienia. Wychowankowie przypomnieli swoim kolegom i koleżankom postać Patronki, jej odwagę w niesieniu pomocy innym, żeby wszyscy pamiętali, dlaczego powinni być dumni z takiego wyboru. Patronat tak wyjątkowej osoby to wyzwanie dla młodych ludzi, aby w codziennym życiu postępowali zgodnie z zasadami, które bliskie były Irenie Sendlerowej. Dla podkreślenia tej idei podczas uroczystości odbyło się ślubowanie wychowanków z klas pierwszych. Na sztandar Bursy Gdańskiej przyrzekali być wiernymi wartościom i ideałom, którymi kierowała się w swoim życiu Patronka. Uroczystość uświetniły występy muzycznie uzdolnionych wychowanków, którzy przygotowali program artystyczny.