W dniu 06.09.2014 r. młodzież z budynku przy ul. Lastadia wybrała się na "Dzień Otwarty" Rady Miasta Gdańska. Wychowankowie pod opieką wychowawcy odwiedzili na codzień niedostępne dla zwiedzających pomieszczenia tej instytucji. W towarzystwie przewodnika PTTK młodzież zwiedziła Nowy Ratusz, miała okazję poznać historię budynku, zapoznać się z elektronicznym systemem do głosowania, zasiąść za stołem prezydialnym, udzielić głosu i wziąć udział w procedurze wyborczej związanej z uchwalaniem lokalnego prawa. Przewodnik przybliżył wychowankom rolę, jaką pełni ta instytucja oraz główne zadania stojące przed radnymi. Była to również szansa by zobaczyć Radnych w uroczystych strojach rajców gdańskich i zrobić sobie z nimi zdjęcie. Były również pokazy szlifowania bursztynu oraz pokazy umundurowania, sprzętu wojskowego, sprzętu Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, jak równiez konkursy, w których młodzież mogła wziąć udział.