Wieczór wigilijny w tradycji polskiej jest najbardziej uroczystą i wzruszającą chwilą w całym roku. Punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych
w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia Bożego Narodzenia. My w bursie również spotykamy się przy tradycyjnej kolacji wigilijnej, wspólnie śpiewając kolędy, dzieląc się opłatkiem i składając sobie życzenia.