Dnia 25 października 2013 roku o godz. 11:30 odbyła się doniosła uroczystość nadania Bursie Gdańskiej imienia Ireny Sendlerowej oraz przekazanie sztandaru. Był to dzień szczególny i niezwykle podniosły. Wybór patrona to jedna z najważniejszych decyzji w życiu bursy. Została ona podjęta w demokratycznych wyborach przez młodzież i pracowników placówki na dwa lata przed oficjalną uroczystością. Od tego czasu wychowankowie i wychowawcy poznawali postać Ireny Sendlerowej. Gromadzili wiadomości o jej życiu, wykonywali gazetki, prezentacje, odbył się konkurs wiedzy o życiu i działalności przyszłej patronki. Najważniejsze wartości, które zadecydowały o wyborze osoby Ireny Sendlerowej na patronkę bursy to „miłość, tolerancja i pokora”. Miłość rozdawała wszystkim dookoła, tolerancja przyświecała jej w każdym momencie życia, z pokorą znosiła przeciwności losu, biedę i tortury na Pawiaku. Ta pełna miłości i heroizmu kobieta to autorytet moralny i wzór postępowania. Ocaliła wiele dzieci, rozdawała „cud ocalenia”. Uroczystość odbyła się na auli Zespołu Szkół Łączności. Dyrektor Bursy Gdańskiej, Jerzy Serkowski miał zaszczyt gościć m. in.:

- Sz. P. Janinę Zgrzembską (córkę I.Sendlerowej),

- Sz. P. Bogdana Oleszka - Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska,

- Sz. P. Reginę Białousów - Dyrektora Wydziału Edukacji,

- Sz. P. Jerzego Jasińskiego - Dyrektora Wydziału Edukacji ,

- Sz. P. Piotra Gierszewskiego - Przedstawiciela Komisji Edukacji,

- Dyrektorów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych.


Fundatorów sztandaru:

- Sz. P. Andrzeja Kasprzaka - Prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Gdańskich,

- Sz. P. Żanetę Przytarską - Dyrektora Banku Pekao,

- Sz. P. Jerzego Bielonko - właściciela firmy Bimit - Mita,

- Sz. P. Leszka Prusaka - Przedstawiciela Fundacji Edukacyjnej Gdańska.


Uroczystość zakończyła inscenizacja sztuki teatralnej „Życie w słoiku”, przygotowana przez p. Magdalenę Osińską, p. Jolantę Banach i wychowanków Bursy Gdańskiej.