W dniu 14 marca 2013 r. odbył się X Festiwal Piosenki Wychowanków Burs i Internatów Województwa Pomorskiego. Organizatorem była Bursa Gdańska przy współudziale Pałacu Młodzieży. Przesłuchania konkursowe odbyły się w budynku Pałacu Młodzieży przy ul. Ogarnej 56, gdzie komisja w składzie Marcin Pomykałą, Alicja Giętkowska, Wioletta Duchowska – oceniali umiejętności wokalno-instrumentalne uczestników. W zmaganiach konkursowych brały udział następujące placówki:

Powiatowa Bursa Szkolna z Człuchowa
Internat Szkół Leśnych z Warcina
Internat Zespołu Szkół Rolniczych z Bolesławowa
Internat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej z Gdańska
Internat Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 z Gdańska
Internat Szkół Budowlanych z Gdyni
Internat przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 z Gdyni
Bursa Centrum Kształcenia Praktycznego ze Słupska
Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej z Chojnic
Bursa Gdańska

Poziom był wysoki a jednocześnie niezwykle wyrównany. Ostatecznie wyniki ułożyły się następująco:

I miejsce
zespół Golden Wings (Internat Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni)

II miejsce
zespół Intervox (Internat Zespołu Szkół Zawodowych w Gdańsku)

III miejsce
Magdalena Pietrzykowska (Internat Szkół Leśnych w Warcinie)

Przyznano również wyróżnienia dla Eweliny Martin z Chojnic, Emilii Czerniewskiej z Człuchowa oraz Justyny Czarnota z Internatu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Gdańsku.