18 marca 2013 r. w budynku przy ul. Lastadi po raz trzeci spotkali się uczestnicy konkursu historycznego "Znam historię Gdańska, miasta w którym się uczę". Konkurs miał formę testu, sprawdzał znajomość historii Gdańska, legend i zabytków oraz biografii najważniejszych osób związanych z tym miastem. W konkursie wzięło udział ośmiu wychowanków z Bursy Gdańskiej, którzy w czasie 60 minut mogli sprawdzić swoją wiedzę. Zwycięzcami konkursu zostali wychowankowie z bursy przy ul. Podwale Staromiejskie.

I miejsce
Marta Reszka

II miejsce
Kamil Kulhawik

III miejsce
Justyna Kapitkowska

Zwycięzcy otrzymali karty podarunkowe, a pozostali uczestnicy słodkie upominki za udział w konkursie, gdyż różnice punktowe pomiędzy zawodnikami były niewielkie. Organizatorem konkursu wiedzy o mieście Gdańsku, który miał zainteresować wychowanków miastem, w którym pobierają naukę była p. wicedyrektor Danuta Główczewska oraz wychowawcy p. Elżbieta i p. Wojciech