26 maja w budynku przy ul. Podwale Staromiejskie miał miejsce Zjazd Samorządów Burs i Internatów Województwa Pomorskiego zorganizowany przez nasz samorząd. Hasłem przewodnim było „Rozwijanie samorządności w bursie i internacie szkolnym”. W zjeździe wzięli udział wychowankowie z: Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie, Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach, Internatu II LO w Gdyni oraz Internatu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdańsku. Bursę Gdańską reprezentowała wicedyrektor Dorota Drozdowska oraz opiekunowie samorządu – p. Małgorzata oraz p. Patryk. Opiekunem grupy z Człuchowa był Jacek Gałan, z Chojnic – Marzena Myk oraz Jan Bruski, z III LO z Gdyni – Dorota Stepaniuk, OSM – Anna Trumińska. Była to niepowtarzalna okazja do wymiany doświadczeń związanych 
z pracą samorządów. Przedstawiciele samorządów przygotowali krótkie prezentacje multimedialne o swoich placówkach, rozmawiano na temat prac samorządów i aktywności młodzieży w tym zakresie. Przy stole zastawionym słodyczami i owocami panowała sympatyczna atmosfera i wszyscy chętnie dzielili się swoimi sukcesami i doświadczeniami. Było to twórcze spotkanie, pokazujące ogromne możliwości młodzieży w dziedzinie samorządności. Organizatorzy przygotowali dla swoich gości wiele ciekawych atrakcji. Nadzwyczaj ciekawe było spotkanie z Markiem Mazurem, artysta, rzemieślnikiem i fotografem. Ważnym punktem spotkania była wycieczka do Rady Miasta gdzie wszyscy mieli okazję zapoznać się 
z działalnością samorządową na szczeblu miejskim. Zorganizowano także spacer z przewodnikiem po Gdańsku i wizytę w Muzeum Poczty Polskiej.