W kwietniu w Bolesławowie zorganizowano dwudniowy turniej piłki nożnej dla wychowawnków burs i internatów, w którym wzięła udział nasza młodzież. Celem turnieju była popularyzacja piłki nożnej wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, krzewienie kultury fizycznej oraz integracja społeczności wychowanków. Podczas zabawy obowiązywało motto: Fair Play – ponad wszystko. W pierwszy dzień zmagań zaczęły się rozgrywki oraz V Konkurs Prozy i Poezji Jana Pawła II. W wolnym czasie młodzież uczestniczyła we wspólnym ognisku oraz bawiła się podczas dyskoteki dla wychowanków w internacie. Po powrocie do Gdańska wychowawcy wraz z samorządem przygotowali spotkanie z poczęstunkiem dla naszej drużyny piłkarskiej.