W listopadzie w budynku przy ul. Piramowicza samorząd zorganizował dla wychowanków wieczór wróżb andrzejkowych. Przygotowano wiele ciekawych i wesołych zabaw. Nie zabrakło oczywiście lania wosku i przepowiedni dotyczących naszego przyszłego losu. Przygotowano także konkurs karaoke, w którym młodzież miała okazję zaprezentowania swoich talentów wokalnych. Magiczny nastrój tego wieczoru udzielił się wszystkim wychowankom i wychowacom.