Z okazji 89 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w budynku przy ul. Podwale Staromiejskie Samorząd Wychowanków pod opieką wychowawcy
p. Piotra przygotował krótki apel, aby uczcić to narodowe święto. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem przez wszystkich wychowanków hymnu państwowego. Przypomniano wydarzenia trzech rozbiorów i najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład wszystkich uczestników walk wyzwoleńczych. Recytowane przez wychowanków utwory literackie pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących
o niepodległość. Apel wprowadzał w atmosferę wydarzeń związanych z datą 11 listopada 1918 roku. Po apelu młodzież udała się pod pomnik Obrońców Poczty Polskiej by złożyć kwiaty za poległych.