30 marca 2007 r. w Kościele św. Jana w Gdańsku został przygotowany: Teatr cieni, zatytułowany „Pasja”. Była to próba zobrazowania przez młodzież męki pańskiej od momentu ostatniej wieczerzy do zmartwychwstania. Z budynku przy ul. Podwale Staromiejskie w przedstawieniu wzięli udział: Daria, Urszula i Paweł.