REKRUTACJA 

Zakwalifikowani do dalszej rekrutacji będą wyłącznie kandydaci, którzy do dnia 15.07.2019 r. do godz. 14.00

dostarczą dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły osobiście do sekretariatu Piramowicza 1/2 w Gdańsku 

lub wyślą na e-mail rekrutacja.bursa.gda@gmail.com

  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych /dokumenty przyjęte do dalszej rekrutacji/ i kandydatów niezakwalifikowanych /dokumenty nieprzyjęte do dalszej rekrutacji/ zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu 15.07.2019 r. do godz.16.00 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy ul. Piramowicza 1/2 I piętro.  

  2. Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 18.07.2019 r. do godz. 16.00 poprzez umieszczenie na stronie internetowej Bursy Gdańskiej, oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku bursy przy ul. Piramowicza 1/2 I piętro.

  3. Do dnia 23 sierpnia obowiązuje Państwa potwierdzenie decyzji o zamieszkaniu dziecka w Bursie Gdańskiej telefonicznie 583460299 lub e-mail: rekrutacja.bursa.gda@gmail.com
*******************************************
UWAGA

Rekrutacja do Bursy Gdańskiej rozpocznie się 13.05.2019 r. i potrwa do 12.07.2019 r. do godz. 14:00.

PROSZĘ NIE SKŁADAĆ WNIOSKÓW PRZED TERMINEM

NOWE WNIOSKI do Bursy Gdańskiej na rok szkolny 2019/2020 zostaną opublikowane na stronie bursy po dniu 07.05.2019 r.

Tylko złożone wnioski na nowym formularzu będą rozpatrywane.

Szczegóły naboru na rok szkolny 2019/2020 w Harmonogramie naboru załączonym w zakładce ,,Nabór do Bursy”.

Dokument potwierdzający przyjęcie do szkoły należy dostarczyć

do dnia 15.07 br. do godz. 14.00

UWAGA! Jeżeli wnioski z zaznaczonymi w tabelach kryteriami nie będą posiadały aktualnych załączników – punkty nie zostaną przyznane.