INFORMACJA

 

Z dniem 01.09.2019 r.  OBOWIĄZKOWO, na bieżąco należy zgłaszać

mailowo do sekretariatu informację o rezygnacji wychowanka z podaniem dnia

opuszczenia Bursy Gdańskiej.

Każdy dzień nie zgłoszenia rezygnacji będzie traktowany jako pełnopłatny dzień pobytu.*************************************
1) Zakwaterowanie - 100 zł.

2) Koszt wyżywienia dziennego - 18 zł, w tym:

  • śniadanie - 6 zł
  • obiad - 7 zł
  • kolacja - 5 zł

    Wpłaty prosimy dokonywać przelewem na poszczególne numery kont (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka):

    OPŁATA ZA ZAKWATEROWANIE: 07 1240 1268 1111 0010 3857 6972 Bank Pekao SA
    OPŁATA ZA ŻYWIENIE: 09 1240 1268 1111 0010 3857 7227 Bank Pekao SA