• KÓŁKO TEATRALNO - WOKALNE - WTORKI GODZ. 17:30 - 20:30
  • BOISKO - ŚRODA GODZ. 17:15-18:30
  • ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE - ŚRODA GODZ. 19:30 (basen)